Hem

GreenDrop Strategies är en miljö- och hållbarhetssamordningsfirma i Göteborg.

 

Hållbarhet i fokus

Nå GDS via telefon på 0733-992923

eller via e-post

Miljö och hållbarhet

 

Projektledning med hållbarhet i fokus

Bra idéer ska ses över av en projektledare som verkligen bryr sig om projektets framgång. GreenDrop Strategies har erfarenhet av att överse olika typer av miljö- och hållbarhetsprojekt. Vi har varit med i flera certifieringsprojekt och har kunskap om flera olika miljödiplomeringsstandarder, t ex miljödiplomering, ISO 14001, ISO 9001, OHSA 18001 och grön flagg.

 

Hållbarhetsanalys

Hur kan ditt företag utvecklas i framtiden med hjälp av en hållbarhetsanalys? GDS ser ditt företag i sin helhet och lyfter fram utvecklingspunkter som kan användas för att förstärka ditt företag och ditt varumärke. Vårt sätt att utföra en hållbarhetsanalys passar till alla företag men är särskilt lämpligt för små- och medelstora företag.

Vatten

 

Bristande tillgång till rent vatten är en världsomfattande utmaning. Hur vattenresurser används inom en produkts livscykel ses som betydande för svenska konsumenter. GDS anser att mänskligheten har ett etiskt ansvar att bevara världens vattenresurser till framtida generationer. Vi erbjuder vattenfotavtryck analys samt utbildningar om rättvis vattenförbrukning för företag och konsumenter.

Översättning

(Svenska-Engelska)

 

GDS översätter miljödokument av olika slag.

 

Exempel:

Säkerhetsdatablad

Hållbarhetsrapport

Miljö- och hållbarhetspolicyer och planer

Presentationer och material för miljöorganisationer

 

Workshops och utbildningar

GDS erbjuder miljöutbildningar och interaktiva workshopar som anpassas till kundens önskemål.

 

 

Intern miljörevision

 

Behöver ditt företag en neutral person som kan granska ditt miljöarbete inför en extern miljörevision? GDS utför noggranna interna miljörevisioner som syftar till att förstärka ditt miljöarbete.

 

Vi gör interna revisioner i miljödiplomering, ISO 14001 och ISO 9001.

Copyright ©2015 All Rights Reserved

CONTACT: Kara Fairchild, telephone+46(0)733992923, e-mail info@greendropstrategies.com